Montážní linka elektromotorů

Napsáno: 19.07.2017
V lednu 2009 společnost D A S spol. s r.o. provedla montáž linek pro kompletaci elektromotorů Siemens. Linky jsou celkem čtyři. Každá je určena pro jiný typ motoru.

Použitá zařízení: 

  • válečkové dopravníky se spodní vratnou větví,
  • válečkové dopravníky na zdviži,
  • zvedací ochranný kryt,
  • policový systém z hliníku,
  • příslušenství (oplocení, informační tabulky, rozvody stlačeného vzduchu, atd.).