Technologické možnosti

OPERACE

PARAMETRY

ROZMĚR / HMOTNOSTI

Soustruženímax. D obrobku nad ložem 620 mm
max. D obrob. nad suportem 330 mm
max. délka obrobku 4000 mm
max. hmotnost obrobku 2000 kg
Soustružení
NC


max. D obrobku nad ložem 500 mm
max. D obrob. nad suportem 300 mm
max. délka obrobku 1250 mm
max. hmotnost obrobku 500 kg
Frézování


max. rozměr obrobku 300x800 mm
max. výška 300 mm
max. hmotnost obrobku 250 kg
Frézování
CNC

WH 10 CNC
upínací plocha stolu 1000x1120 mm
max. posuv v ose x 1250 mm
max. posuv v ose y 1100 mm
max. posuv v ose z 940 mm
max. hmotnost obrobku 2000 kg
Broušení 
na plocho
max. délka 200x500 mm
max. hmotnost 60 kg
Výroba 
ozubených kol


čelní do modulu 6
šikmé do modulu 6
max. D 600 mm
Výroba
řetězových kol
běžných roztečí do 31,75 mm (20B)
max. D 600 mm
Výroba
šnekových soukolí
  do modulu 6
max. D 600 mm
Svislé obrážení max. zdvih 200 mm