OP LZZ projekt

Název projektu: Komplexní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců D A S spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00093

1. 8. 2009 byla zahájena realizace projektu s názvem "Komplexní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců D A S spol. s r.o.", s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/23.00093

Cílem projektu byla lepší adaptace zaměstnanců a zlepšení konkurenceschopnosti společnosti D A S spol. s r.o., a to především díky zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců.    

Specifické cíle projektu: 

  • rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců,
  • rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů a rozvoj lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů,
  • posílení udržitelnosti pracovních míst.

Účastníci školení OP LZZ získali příležitost zvýšit si svou kvalifikaci, naučit se efektivněji spolupracovat a být flexibilnější ke změnám ve firmě. Zároveň věříme, že došlo ke zvýšení jejich osobního potenciálu a následného uplatnění na trhu práce.

Zorganizovali jsme výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb, které bylo vyhlášeno 10. 8. 2009. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 31. 8. 2009. Výběrového řízení se zúčastnilo 6 dodavatelů. Na základě provedeného hodnocení byla vybrána společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s. r. o., která školí měkké dovednosti. Na specifické kurzy jsme pak vybrali dodavatele ATS aplikované technické systémy, s. r. o., FESTO s.r.o. Praha, Dagis a.s. Ostrava. 

V prvním sledovaném monitorovacím období, které trvalo od 1. 8. 2009 do 31. 1. 2010, byly zrealizovány následující kurzy: Workshop - řízení změn, vnitrofiremní komunikace. 

Další sledované monitorovací období bylo od 1. 2. 2010 do 31. 7. 2010. V tomto obbdobí jsme zrealizovali tyto kurzy: Workshop - řízení lidských zdrojů, Simatic S7-200, MS Excel pro mírně pokročilé, MS Excel pro pokročilé, Word pro mírně pokročilé, Word pro pokročilé, Inventor. 

Z důvodu prodloužené administrace předešlého monitorovacího období bylo následující sledované monitorovací období prodlouženo na 10 měsíců. Trvalo tedy od 1. 8.2010 do 31. 5. 2011 a proběhly tyto kurzy: Workshop - Strategie firmy, Workshop - Firemní kultura, RP, ENVI, Vyjednávání a argumentace pro obchodníky a nákupčí, Efektivní nákup, Škola pro mistry parťáky I., Excel pro specialisty, PowerPoint, Simatic S7-300.

V dalším období, které bylo od 1.8. 2011 do 30. 11. 2011 jsme zrealizovali vzdělávací akce pro manažery jako jsou Strategie firmy, Vyjednávání pro manažery, Finance a ekonomika pro manažery. Dále jsme pokračovali ve vzdělávání obchodníků, a to jak prodejními dovednostmi, tak angličtinou pro obchodníky. 

Během posledního monitorovacího období, od 1. 12. 2011 do 31. 7. 2012, jsme úspěšně ukončili celý projekt. Z původního harmonogramu jsme nezrealizovali pouze 3 kurzy, a to Svářečský technolog, Programování pro CNC stroje a Správce sítě. Důvodem bylo buď nenaplnění veřejného kurzu minimálně 10 účastníky, nebo rozhodnutím vedení firmy, že toto vzdělávání by již nebylo pro firmu efektivní.

Celkově lze hodnotit projekt jako velmi přínosný pro růst společnosti. Nabyté znalosti nám napomohly ke zvyšování kvality výrobků a postavení na trhu.

Ve vzdělávání našich zaměstnanců nadále pokračujeme