Skladovací zásobníky plastových dílů

Napsáno: 27.08.2013
U významného zahraničního výrobce plastových nárazníků pro automobilový průmysl dokončila v měsíci srpnu společnost D A S spol. s r.o. 2. a 3. etapu prodloužení zbývajících 6 ks skladovacích zásobníků – transtockerů. Kontrakt na realizaci dodávky uzavřela společnost v roce 2012.

Skladovací zásobníky jsou založeny na principu využití gravitace. Celkem mají skladovací zásobníky délku 18 m a celkem 6 úrovní – skladovacích pater. V každé úrovni jsou skladovány jednotné díly shodné jak typem tak odstínem barvy.

Do příslušné úrovně – skladovacího patra, se skladovaný plastový díl dostává zavěšený na skladovacím vozíku na tzv. krutonech. Tento skladovací vozík je obsluhou ručním mechanismem liftu vyvezen do příslušné úrovně a gravitací se dostane na poslední volnou pozici za předchozí díl.

Na konci zásobníku jsou díly obráceným způsobem zase vytahovány ze skladovacího zasobníku rozdělovacím mechanismem a liftem s ruční obsluhou svezeny k ručnímu odběru. Prázdné skladovací vozíky jsou dopraveny opět gravitací zpětnou větví pro prázdné vozíky na začátek skladovacího zásobníku.