Řetězové dopravníky

Napsáno: 07.01.2015
V lednu 2015 dodala společnost D A S spol. s r.o. významnému zahraničnímu výrobci klimatizačních jednotek se sídlem v Mnichově Hradišti řetězové dopravníky pro zanoření dopravní trasy do stávající válečkové trasy pece.

Dodávkou zanořených dopravníků vzniklo další pracoviště pro operátora podél válečkového dopravníku pece.