Modifikace dopravníku pokládání lamel

Napsáno: 26.04.2016
V dubnu 2016 získala společnost D A S spol. s r.o. zakázku od významného tuzemského výrobce stavebních izolačních hmot na modifikaci dopravníku pro pokládání lamel.

Modifikací dopravníku pro pokládání lamel dojde ke zkvalitnění procesu pokládání lamel a ke zvýšení produkce a zlepšení ergonomie a hygieny práce.