Válečkové dopravníky - dopravní systém přepravy ocelových palet v lisovně

Napsáno: 19.07.2017
Páteřním zařízením přepravy jsou poháněné válečkové dopravníky a gravitační válečkové dopravníky. Po celou dobu přepravy je plná i prázdná paleta vedena nákolky na válečcích.

Použitá zařízení :

  • válečkový dopravník poháněný
  • válečkový dopravník gravitační


  • nosnost (kg/m): 1200
  • rychlost (m/min):10
  • pracovní prostředí: v prostředí haly
  • manipulační jednotka: ocelové palety
  • automatický režim: ano