OPPI ICT


Název projektu : 
Implementace podnikového IS pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti D A S spol. s r. o.

Registrační číslo projektu : 2.2 ITP03/967

Zvyšování konkurenceschopnosti modernizací ICT

Po úspěšné realizaci stavby Rekonstrukce přístavby budovy strojní výroby na montážní halu v objektu společnosti DAS, která byla realizována v rámci operačního programu podnikání a inovace se majitelé společnosti rozhodli využít dalšího dotačního titulu pro zefektivnění ICT infrastruktury ve společnosti DAS spol. s r.o.. V lednu byla v rámci Operačního programu Podnikání a inovace - Program ICT v podnicích Výzva III. podána registrační žádost s názvem Implementace podnikového IS pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti DAS spol. s r.o. a po její registraci byla podána plná žádost.

Po schválení plné žádosti byla vypracována zadávací dokumentace a dne 5.11.2012 bylo na obchodním věstníku zveřejněno oznámení o zahájení výběrového řízení na zakázku Implementace podnikového IS pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti D A S spol. s r. o. . Plné znění je přílohou tohoto článku. Oznámení o zahájení výběrového řízení.