OP LZZ projekt

Název projektu: Komplexní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců DAS spol. s r.o.


Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00093

system image

1.8.2009 jsme zahájili realizaci projektu s názvem "Komplexní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců D A S spol. s r.o.", s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/23.00093

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnost firmy D A S spol. s r.o.prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců.

 

Specifickými cíli projektu jsou:

 • rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců
 • rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů a rozvoj lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů
 • posílení udržitelnosti pracovních míst

 

Očekáváme, že si účastníci po absolvování školení OPLZZ zvýší svou kvalifikaci, naučí se efektivněji spolupracovat, stanou se flexibilnější ke změnám ve firmě. Zároveň věříme, že dojde ke zvýšení jejich osobního potenciálu i možností uplatnění na trhu práce.


Zorganizovali jsme výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb, toto výběrové řízení bylo vyhlášeno 10. 8. 2009. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 31. 8. 2009. Výběrového řízení se zúčastnilo 6 dodavatelů. Na základě provedeného hodnocení byla vybrána společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s. r. o., která školí měkké dovednosti. Na specifické kurzy jsme pak vybrali dodavatele ATS aplikované technické systémy, s. r. o., FESTO s.r.o. Praha, Dagis a.s. Ostrava.

 

V prvním sledovaném monitorovacím období, které trvalo od 1. 8. 2009 do 31. 1. 2010 jsme zrealizovali následující kurzy:

 • Workshop - Řízení změn
 • Vnitrofiremní komunikace

 

Další sledované monitorovací období bylo od 1. 2. 2010 do 31. 7. 2010. Podařilo se nám zrealizovat další kurzy: 

 • Workshop - řízení lidských zdrojů
 • Simatic S7-200
 • MS Excel pro mírně pokročilé
 • MS Excel pro pokročilé
 • Word pro mírně pokročilé
 • Word pro pokročilé
 • Inventor


Z důvodu prodloužené administrace předešlého monitorovacího období bylo následující sledované monitorovací období prodlouženo na 10 měsíců. Trvalo tedy od 1. 8.2010 do 31. 5. 2011 a proškoleny byly tyto kurzy: 

 • Workshop - Strategie firmy
 • Workshop - Firemní kultura, RP, ENVI
 • Vyjednávání a argumentace pro obchodníky a nákupčí
 • Efektivní nákup
 • Škola pro mistry parťáky I.
 • Excel pro specialisty
 • PowerPoint
 • Simatic S7-300

 

V dalším období, které bylo od 1.8.2011 do 30.11.2011 jsme zrealizovali vzdělávací akce pro manažery jako jsou Strategie firmy, Vyjednávání pro manažery, Finance a ekonomika pro manažery. Zároveň jsme pokračovali ve vzdělávání obchodníků a to jak prodejními dovednostmi tak angličtinou pro obchodníky.

V posledním monitorovacím období, které bylo od 1.12.2011 do 31.7.2012 jsme úspěšně ukončili celý projekt. Z původního harmonogramu jsme neproškolili pouze 3 kurzy a to Svářečský technolog, Programování pro CNC stroje a Správce sítě. Důvodem bylo buď nenaplnění veřejného kurzu minimálně 10 účastníky nebo rozhodnutím vedení firmy, že toto vzdělávání by již nebylo pro firmu efektivní.

Celkově lze hodnotit projekt jako velmi přínosný pro růst společnosti. Nabyté znalosti nám napomůžou ke zvyšování kvality výrobků a postavení na trhu.

Do budoucna naše společnost plánuje pokračovat ve vzdělávání našich zaměstnanců.